Întocmire studii pastorale

Etape elaborare studii pastorale:

A) FAZĂ TEREN:

 • Identificarea trupurilor de pajişti;
 • Trasarea limitelor parcelare;
 • Amplasarea bornelor în teren;
 • Măsurarea suprafețelor cu ajutorul receptoarelor G.P.S.;
 • Delimitarea şi materializarea subparcelelor;
 • Stabilirea tipului stațional;
 • Stabilirea unitătii de relief și configurația terenului;
 • Stabilirea altitudinii medii și limitelor de variație;
 • Stabilirea expoziției;
 • Stabilirea înclinației;
 • Stabilirea tipului și subtipului de sol.
 • Stabilirea tipului de pajiste ( cu specificația ponderii gramineelor, leguminoaselor, diverselor plante şi plantelor dăunatoare și toxice);
 • Stabilirea gradului de acoperire cu vegetașie erbacee;
 • Stabilirea încărcării cu animale;
 • Stabilirea valorii pastorale;
 • Indicarea ponderii arbuștilor din subparcelă, cu menționarea speciilor;
 • Indicarea ponderii vegetației forestiere;
 • Stabilirea măsurilor care urmează a se aplica la nivel de subparcela.

B) FAZĂ BIROU:

 • Actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schiţa pajiştii sau planul cadastral;
 • Determinarea suprafeţei pajiştii sau a porţiunilor din care se compune pajiştea, cu prezentarea denumirii, suprafeţei, vecinătăţilor şi a hotarelor;
 • Descrierea situaţiei geografice şi topografice a pajiştii sau a diferitelor unităţi în cazul în care pajiştea se compune din mai multe porţiuni;
 • Descrierea solului pajiştii;
 • Descrierea florei pajiştii;
 • Calitatea pajiştii;
 • Determinarea părţilor de pajişte care sunt oprite de la păşunat;
 • Perioada de păşunat;
 • Capacitatea de păşunat şi încărcătura optimă;
 • Stabilirea căilor de acces;
 • Stabilirea surselor şi a locurilor de adăpat;
 • Locurile de adăpost pentru animale şi oameni;
 • Împărţirea pajiştii pe unităţi de exploatare şi tarlale pentru diferite specii;
 • Lucrările care se execută în fiecare an pentru întreţinerea şi creşterea fertilităţii solului;
 • Lucrările de îmbunătăţire anuală şi pe termen lung;
 • Lucrările tehnice şi instalaţiile care se utilizează, cu indicarea locului de amplasare.
Când navigați pe acest site, modulele cookie și alte tehnologii colectează date pentru a vă îmbunătăți experiența și a personaliza conținutul și publicitatea pe care le vedeți. Pentru a afla mai multe despre datele pe care le folosim noi și partenerii noștri pe site vizualizati utilizare cookies si politica de confidențialitate in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Făcând clic pe butonul "Inteleg și sunt de acord" sau continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu această utilizare a modulelor cookie și a datelor.